Entitat - Centre Parroquial Sant Feliu de Llobregat

L'ENTITAT

Àrea de gestió


L’any 1991, es va canviar el Reglament de règim intern del Centre Parroquial, i es va passar d’una junta presidencialista a una gestió per àrees.

L’àrea de gestió va ser pensada per descarregar de tasques administratives a la resta de les àrees i que aquestes es dediquessin a les activitats pròpies del Centre.