Avís legal


El Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat té la voluntat, mitjançant aquesta pàgina web, d’informar als usuaris de la història i l’actualitat de l’associació, i les seves seccions.

Tots els continguts que apareixen a la pàgina web www.elcentresantfeliu.com i els drets de propietat intel·lectual i industrial que se’n deriven són de titularitat de El Centre Parroquial, amb domicili a el Carrer de Pi i Margall, 6 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, de modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d’accés i/o ús d’aquest lloc, sempre que ho estimi oportú.
La pàgina web www.elcentresantfeliu.com és d’accés gratuït. Tota persona que hi accedeixi serà considerada usuària i s’entén que en el moment de fer-ho accepta i respecta les condicions exposades en aquest avís legal i la llei de protecció de dades. Tanmateix El Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l’accés a aquest lloc d’aquells usuaris que incompleixin qualssevol d’aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin d’aplicació

El Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat autoritza a qualsevol entitat sense ànim de lucre a reproduir, sense modificacions de cap mena, textos d’aquesta pàgina web, citant sempre l’origen i l’autoria, sempre que no donin lloc a usos equívocs, explotacions comercials, o finalitats que no vagin relacionades amb la promoció dels valors de l’associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat. La reproducció reiterada de continguts de la pàgina web www.elcentresantfeliu.com ha de ser prèviament regulada amb un acord de col·laboració entre les parts.

La major part de les imatges de www.elcentresantfeliu.com són propietat de l’arxiu del Centre Parroquial o de tercers. Queda totalment prohibida la seva reproducció sense el consentiment previ, mitjançant un escrit, de El Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat.