Dissabte 01 Octubre 20.30 h . Pre-estrena al Centre Parroquial de “LES DONES SÀVIES” de Molière.
Versió lliure de Ricard Farré i Lluís Hansen.
Co-direcció de l’espectacle i direcció personatges/actors: Clara Segura
Actors: Enric Cambray i Ricard Farré.

Programada a El Maldà del 03 Octubre al 03 Novembre

1672, França. Molière i la Companyia del Rei estrenen una comèdia de costums amb un embolic familiar on s’hi recull l’afany de saber de les dones i posa en evidència un poeta mediocre i cregut de l’època.
2016, Catalunya. Molière i només dos actors estrenen la mateixa comèdia de costums amb un embolic familiar on, amb un joc interpretatiu que trenca les convencions, s’hi recull la burla dels pedants d’avui dia
L’ADAPTACIÓ :  Hem  reduït  a  vuit  en  nombre  de  personatges  (a  l’original  són  tretze),  de  manera  de   cada  actor  n’interpreti  només  quatre  i  sense  intercanviar-­‐se’ls.  Això  sí,  del  sexe  que   sigui.     Hem  aconseguit  que  les  nombroses  escenes  de  parelles  (enfrontament  pare  i  mare,   enfrontament  germana  gran  i  germana  petita,  discussió  entre  els  dos  pedants,  escenes   d’enamorament  o  de  declaració,  etc.)  siguin  sempre  interpretades  pels  dos  actors.   Això  ha  comportat  que,  en  alguns  casos,  la  informació  o  el  conflicte  que  aportava  un   personatge  secundari  s’hagi  traspassat  a  un  dels  vuit  principals.
Hem  forçat  que  les  escenes  de  més  de  dos  personatges  (fins  i  tot  l’escena  final  amb   tots  la  família  reunida)  juguin  amb  una  clara  convenció  teatral  on  tots  els  personatges   hi  siguin  presents,  però  no  sempre  amb  el  cos  de  l’actor.  Això  vol  dir  que  el  projecte   contempla  jugar  molt  amb  les  convencions  teatrals  i  amb  una  tècnica  actoral  que   posarà  a  prova  les  capacitat  de  dur  fins  a  l’extrem  el  fregolisme  d’en  Ricard  i  de  l’Enric.     Finalment,  com  a  criteri  lingüístic  hem  agafat  com  a  base  la  traducció  d’Alfons   Maseras,  i  hem  renunciat  a  utilitzar  el  vers  de  l’original  francès  o  d’altres  traduccions   catalanes  que  mantenen  l’alexandrí.  El  parlar  dels  personatges  serà  variat,  dins  del   ventall  dialectal  català,  en  especial  per  contrastar  la  parla  hiperpurista  (i  per  tant   incorrecta)  del  grup  de  les  sàvies  amb  el  parlar  de  la  família  i  dels  criats,  que  no  serà   gens  pedant  i  ple  d’incorreccions  pròpies  de  la  oralitat  del  català.