Entitat - Centre Parroquial Sant Feliu de Llobregat

L'ENTITAT

Fes-te'n soci


DADES PERSONALS

Nom i cognoms (obligatori)

Adreça (obligatori)

Població (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Data naixement (00/00/000) (obligatori)

Mòbil (obligatori)

Telèfon (obligatori)

COL·LABORACIÓ ANUAL
soci juvenil (fins a 18 anys): 17,00 € anysoci individual: 30 € anysoci familiar: 55 € any

* ES PASSARÀ EN 2 REBUTS, UN A L'OCTUBRE I UN ALTRE A L'ABRIL

DADES BANCÀRIES

Banc/Caixa (obligatori)

Sucursal (obligatori)

Titular (obligatori)

Dades (obligatori)

  • ES
  • ENTITAT
  • OFICINA
  • D.C
  • NÚM

En marcar aquesta casella, accepto les CONDICIONS D´ÚS referent a l'us d'aquest web.