Entitat - Centre Parroquial Sant Feliu de Llobregat

L'ENTITAT

Lloguer de sales


SALA DE SOCIS

Preu Socis 25,- €/hora + iva
Preu Extern 35,- €/hora+ iva

SALA 3r PIS

Preu Socis 10,- €/hora + iva
Preu Extern 15,- €/hora + iva

SALA DE TEATRE

Preu Socis Espectacle/Assaig amb llum i so  150,- €/hora + iva
Preu Extern Espectacle/Assaig amb llum i so 200,- €/hora + iva

Preu Socis Assaig/Muntatge/Desmuntatge  20,- €/hora + iva
Preu Extern Assaig/Muntatge/Desmuntatge  35,- €/hora + iva

Preu Socis Tècnic Llum  18,- €/hora + iva
Preu Extern Tècnic Llum  18,- €/hora + iva