El passat dijous 1 de juny es va celebrar a l’Orfeó Martinenc de Barcelona, l’acte institucional del Dia de l’Associacionisme Cultural 2017.
Consistia amb l’entrega de diplomes a les entitats culturals que enguany celebren aniversaris destacats i amb l’actuació d’Els Lluïsos de Taradell, la cobla més antiga de Catalunya.
L’ Honorable Conseller Sr. Santi Vila i Vicente junt amb l’ il.lustrisim Director General del Departament de Cultura Sr. Lluís Puig i Gordi, varen fer entrega d’un diploma commemoratiu dels 75 anys del Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat, a la Presidenta Sra. Montserrat Baleta i Ferrer.