Abans de les vacances el Mossèn Sr. Josep Mª Domingo en representació de la Fundació Laurentis i la Presidenta del Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat Sra. Montserrat Baleta i Ferrer van signar un nou Conveni de col·laboració que regirà els 5 anys vinents. Amb la voluntat d’ambdues parts de reactivar l’activitat cultural i teatral a la ciutat, aprofitant la Celebració d’un esdeveniment tan important com és el 75è Aniversari de l’entitat.