Junta

Laia Ferré

Laia Ferré

PRESIDÈNCIA

Elisabet Romagosa

Elisabet Romagosa

SECRETÀRIA

Xavi Mansilla

Xavi Mansilla

Teatre i Comunicació

Francesc Borràs

Francesc Borràs

Manteniment

Manel Carrión

Manel Carrión

Tresoreria